Styrelsen


Ordförande

Kajsa Bergklint & Kajsa Johansson

ordforanderiet@gavlecon.com

Sekreterare

Paulina Mattila

sekreterare@gavlecon.com

Skattmästarinna

Katarina Nordin

skattmastarinna@gavlecon.com

Projektledare Kontaktia

Julia Forsberg

kontaktia@gavlecon.com


Sexmästeri

Fredrik Petersson & Jessie Jatala

sexmasteriet@gavlecon.com

Näringsliv

Kalle Gudmundsson & Gustaf Persson

naringsliv@gavlecon.com

Marknadsföring

Simon Andersson & Caroline Lindberg

info@gavlecon.com

Utbildning

Henrik Ylipukki & Sofi Sverin

utbildning@gavlecon.com

Klubbhusansvarig

Andreas Jävert

klubbhus@gavlecon.com